:: За нас
  :: Контакти
  :: Партньори
:: English  
  Производството


Производствената листа на 'ХЕМУС МАШ' ООД включва детайли и възли предназначени за хидравличната и пневматична индустрия. Произвеждат се призма-тично-корпусни детай-ли, ротационни детай-ли, щанцовани ...  Хората


Работният колектив на "ХЕМУС МАШ" ООД, притежават високи професионални умения. Работната среда отговаря на всички европейски норми за безопасност и здраво-словни условия на труд ...  Машините


Производствените мощности на "ХЕМУС МАШ" ООД са изградени с обработващи центри и стругове с цифрово-програмно управление, разпределени в специализирани производствени участъци ...  ХЕМУС МАШ


"ХЕМУС МАШ" ООД е сред водещите машино-строителни предприятия в България.
Фирмата внедрява све-товните стандарти за качество ISO 9001-2000 и OHSAS-18001, както и водещи световни техно-логии за производство ... 
© 2002 - "ХЕМУС МАШ". Всички права запазени.
Дизайн ValGen Web Team